Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool
Zuyd staat al jaren in de top van de Keuzegids HBO Voltijd. Zuyd leidt vijftienduizend toekomstige professionals op in vijftig bachelor- en masterprogramma’s, ontwikkelt trainingen en opleidingen voor professionals en voert onderzoek uit in opdracht van en in samenwerking met bedrijven en instellingen.